Назустріч пацієнту

ПРО ПРОГРАМУ ПІДТРИМКИ ПАЦІЄНТІВ
«НАЗУСТРІЧ ПАЦІЄНТУ»

Програма підтримки пацієнтів «Назустріч пацієнту» (далі — «Програма») — програма підтримки пацієнтів з онкологічним захворюванням. Ця Програма спрямована на зниження вартості терапії для пацієнта. Організатором Програми є міжнародна фармацевтична компанія AstraZeneca (АстраЗенека), що на території України представлена як ТОВ «АстраЗенека Україна», код ЄДРПОУ 37037434, зареєстрована за адресою: 01033, м. Київ, Вулиця Сім’ї Прахових, 54, 5 поверх.

Адміністратором Програми є ТОВ «Медікард», юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ 38199205, зареєстрована за адресою: 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Героїв, буд. 11Л, каб. 13. Адміністратор Програми виконує технічну та інформаційну підтримку Програми (зокрема, але не виключно, реєстрацію учасників Програми), а також здійснює збір, обробку та зберігання персональних даних, які збираються в рамках Програми. Адміністратор Програми є Володільцем персональних даних в рамках Програми і займається усіма питаннями, пов’язаними із такими персональними даними.

КОНТАКТИ АДМІНІСТРАТОРА ПРОГРАМИ:

Телефон Гарячої Лінії: 0 800 211 202 Щоденно з 09.00 до 21.00 Детальніше про Правила та умови Програми наведено у Розділі «ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПРОГРАМИ».:

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ У ПРОГРАМІ?

Для того, щоб стати учасником Програми, Вам необхідно зареєструватись, надавши наступні дані: номер Вашого ваучера, повне ім’я (ПІБ), Ваш контактний номер телефону.:

Ви можете це зробити, зателефонувавши на гарячу лінію:

0 800 211 202

дзвінок безкоштовний з будь-яких номерів в межах України

При реєстрації за номером Гарячої лінії Ви надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних. Детальніше про порядок обробки персональних даних у рамках Програми можна дізнатися у Розділі «Політика Конфіденційності».

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ПАЦІЄНТІВ «НАЗУСТРІЧ ПАЦІЄНТУ»

Реєструючись у Програмі, а також використовуючи ваучер учасника Програми, особа погоджується дотримуватися всіх положень цих Правил та Умов Програми, разом з усіма можливими наступними змінами, які будуть вноситись організатором Програми. Якщо особа не погоджується з цими Правилами та Умовами, така особа не може брати участь у Програмі.
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Програма підтримки пацієнтів «Назустріч пацієнту» (далі — «Програма») — програма підтримки пацієнтів з онкологічним захворюванням. Програма організована міжнародною фармацевтичною компанією AstraZeneca (АстраЗенека), що на території України представлена ТОВ «АстраЗенека Україна» (далі — «Організатор Програми»).

2. Адміністрування та технічну підтримку Програми здійснює уповноважена незалежна третя особа, визначена компанією АстраЗенека (далі — «Адміністратор Програми»).

3. Програма спрямована на:
• зниження вартості терапії лікарськими засобами для лікування онкологічних захворювань, що включені до Програми

4. Програма діє тільки на території України, крім АР Крим та (або) населених пунктів, на території яких проводиться антитерористична операція, військові дії та (або) збройні конфлікти. Програма не діє за межами території України.

5. Учасником Програми може стати кожна фізична особа, якій лікарем було призначено лікарський засіб, міжнародна непатентована назва якого включена у Програму, за умови досягнення фізичною особою 18 років та повної дієздатності. Для фізичних осіб, які не досягли 18 років або не мають повної дієздатності, участь у Програмі можлива лише через їх законних представників.

6. Програма не поширюється на інші лікарські засоби, що прямо не включені до даної Програми, а також на лікарські засоби інших компаній, ніж АстраЗенека.

Лікарський засіб, що включений до Програми (міжнародна непатентована назва)
Лікарський засіб Зниження вартості на лікарський засіб в рамках Програми
Фулвестрант 500 мг 50% знижка на 2-гу упаковку лікарського засобу (Перша упаковка — за повною ціною)

7. Участь у Програмі є добровільною та БЕЗКОШТОВНОЮ. Програма не передбачає сплати будь-яких платежів за реєстрацію у Програмі або участь у Програмі. Надання пакета і ваучера учасника Програми фізичній особі, якій лікарем було призначено лікарський засіб, міжнародна непатентована назва якого включена у Програму, здійснюється безкоштовно.

8. Організатор Програми залишає за собою право в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення учасників програми змінювати правила та умови Програми та/або правила участі у Програмі, змінювати обсяг Програми та/або перелік лікарських засобів, які включені у Програму, а також зупиняти/призупиняти/припиняти дію Програми, виключно на власний розсуд та у будь-який момент.

ІІ. УМОВИ ТА ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ВАУЧЕРА УЧАСНИКА ПРОГРАМИ

1. Ваучер учасника Програми призначений виключно для особистого використання фізичними особами, яким лікарем був призначений лікарський засіб. Ваучер не може використовуватися особами для цілей перепродажу та будьяких інших комерційних цілей.

2. Для участі у Програмі та використання ваучера учасника Програми обов’язкова реєстрація. Незареєстровані ваучери учасника Програми не дають можливість користування Програмою.

3. Дані, що надаються особою при реєстрації у Програмі, а також у зв’язку з Програмою, повинні бути достовірними та справжніми. Ненадання даних або надання недостовірних/несправжніх даних не дає права участі у Програмі. Рішення щодо недостовірності/ несправжності даних приймається Адміністратором Програми. У разі виявлення Адміністратором Програми даних, що є недостовірними/ несправжніми, на думку Адміністратора Програми, або є підозрілими, ваучер учасника Програми може бути заблокований для користування та анульований Адміністратором Програми без попередження учасника Програми.

4. Ваучер учасника Програми є персональним. Ваучер учасника Програми не можна передавати третім особам. Про знайдений чужий ваучер слід повідомляти Адміністратора Програми.

5. Про втрату ваучера учасника Програми або його пошкодження слід в найкоротший можливий термін повідомляти Адміністратора Програми.

6. Пакет учасника Програми, що містить поміж іншим ваучер учасника Програми, надається пацієнту, якому було призначено лікарський засіб, що включений до Програми, аптекою, яка бере участь у реалізації Програми. Для отримання Пакета учасника Програми пацієнт має пред’явити відповідний рецепт лікаря (відповідно до чинного законодавства). При кожній покупці лікарського засобу, що включений до Програми, пацієнт має пред’являти ваучер учасника Програми працівнику аптеки, що бере участь у реалізації Програми, для сканування. Після придбання пацієнтом і сканування аптекою, що бере участь у реалізації Програми, кількості упаковок лікарського засобу, яка дає право на придбання упаковки (-вок) лікарського засобу за зниженою вартістю (зі знижкою) згідно до умов Програми, в аптеці, що бере участь у реалізації Програми. Для придбання лікарського засобу за зниженою вартістю (зі знижкою) згідно до умов Програми пацієнт повинен зареєструватися у Програмі і повинен пред’явити аптеці, яка бере участь у реалізації Програми і якою Пакет учасника Програми разом з відповідним ваучером були видані пацієнту, ваучер учасника Програми та відповідний рецепт на лікарський засіб від лікаря. Працівник аптеки повинен відсканувати штрих-код ваучера. Після придбання пацієнтом упаковки (-вок) за зниженою вартістю (зі знижкою) згідно до умов Програми ваучер втрачає дію (стає недійсним) та блокується Адміністратором Програми. Придбання лікарського засобу, що включений у Програму, за зниженою вартістю згідно до умов Програми можливе тільки безпосередньо у тій аптеці, в якій пацієнту було видано пакет учасника Програми та ваучер учасника Програми.

7. Строк дії ваучера складає 12 (дванадцять) місяців з дати останньої покупки упаковки лікарського засобу, що включений у Програму, за відповідним ваучером, тобто зі скануванням штрих-коду ваучера.

8. Зниження ціни (знижка) на лікарський засіб, що бере участь у Програмі, розраховується від роздрібної ціни на такий лікарський засіб, яка встановлена таким аптечним закладом. При цьому, аптечні заклади самостійно і на власний розсуд встановлюють ціни на лікарські засоби, в тому числі, на лікарські засоби, що включені у Програму. У зв’язку з цим абсолютний розмір знижки за Програмою, а також остаточна ціна лікарського засобу після врахування знижки за Програмою, може відрізнятися у різних аптеках. У разі якщо в аптеці передбачені будь-які додаткові знижки (наприклад, за програмами лояльності конкретної аптечної мережі тощо), то надання таких додаткових знижок залишається на розсуд відповідної аптеки. Але в будь-якому разі, якщо аптека бере участь у Програмі, то надання знижки, передбаченої умовами Програми, фізичній особі, яка пред’явила ваучер учасника Програми, є обов’язковим.

9. Для зниження ризиків неправомірного використання карток учасників Програми встановлено обмеження кількості ваучерів, що можуть бути використані пацієнтом протягом календарного місяця: не більше 2 (двох) ваучерів сумарно за усіма програмами підтримки пацієнтів з онкологічними захворюваннями, що організовані Організатором Програми.

10. Ваучер учасника Програми є власністю Організатора Програми.

ІІІ. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

1. Зареєстрований учасник Програми може за власним бажанням припинити свою участь у Програмі шляхом відповідного запиту Адміністратору Програми. Після отримання такого запиту ваучер учасника Програми буде анульовано, а ваучер буде недоступним для використання.

2. Участь фізичної особи у Програмі може бути припинена Адміністратором Програми з відповідним анулюванням ваучера учасника Програми у разі відсутності транзакцій (покупок) з використанням ваучера учасника Програми протягом терміну більше ніж 12 (дванадцять) місяців поспіль. Таке припинення здійснюється без будь-якого попереднього повідомлення учасника Програми.

3. Адміністратор Програми може в односторонньому порядку припинити участь будь-якого учасника у Програмі з відповідним анулюванням всіх ваучерів, зареєстрованих за конкретним пацієнтом, в тому числі будь-якими іншими програмами підтримки пацієнтів з онкологічними захворюваннями, що організовані Організатором Програми, без будь-якого попередження у випадку, якщо на власний розсуд та переконання Адміністратором Програми визначено, що учасник Програми порушив будь-яке положення Умов та Правил Програми, або що використання ваучерів здійснюється з порушенням будь-якого положення Умов та Правил Програми, або що використання ваучера учасника здійснюються зі зловживаннями чи з шахрайськими цілями, чи з цілями введення в оману, чи з будь-якими іншими сумнівними або неправомірними цілями.

IV. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Організатор Програми та його афілійовані особи, Адміністратор Програми за жодних умов не несуть відповідальності перед учасниками Програми за будь-які збитки, втрати, упущені можливості або вигоди, будь-які інші негативні наслідки, як прямі, так і непрямі, що виникли у зв’язку з:

• Зупиненням, тимчасовим призупиненням, припиненням Програми, а так само будь-якими змінами у Програмі, її правилах та умовах;

• Затримкою доступу або збоями/переривами у доступі до Програми (в тому числі, при використанні ваучера учасника Програми, доступі до будь-яких сервісів чи ресурсів Програми) для будь-якого або усіх учасників Програми;

• Збоєм, дефектом, помилкою програмного забезпечення або технічної апаратури, що впливає на можливість використання Програми для будь-якого або усіх учасників Програми;

• Неможливістю відновити інформацію, що була втрачена або потенційно викривлена чи пошкоджена в результаті будь-яких технічних несправностей, обставин поза розумним контролем, неправомірних дій будь-яких третіх осіб;

• Неправомірними діями будь-яких третіх Сторін, зокрема, але не обмежуючись: шахрайські дії, фальсифікація тощо;

• Дією обставин, що знаходились поза розумним контролем, включно, але не обмежуючись: стихійні лиха, громадські безпорядки, воєнні дії тощо.

2. Організатор Програми та/або Адміністратор Програми не несуть відповідальності за дії аптечного закладу та /або за наявність лікарського засобу в аптечному закладі.

V. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1. Обробка персональних даних, що надаються фізичними особами у зв’язку з Програмою, здійснюється у відповідності до Політики Конфіденційності.

VI. ІНШЕ

1. Програма діє до її припинення Організатором Програми. Організатор Програми залишає за собою право в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення учасників Програми змінювати правила та умови Програми та/або правила участі у Програмі, змінювати обсяг Програми та/або перелік лікарських засобів, які включені у Програму, а також зупиняти/призупиняти/припиняти дію Програми в цілому або в частині, виключно на власний розсуд та у будь-який момент.

2. Реєструючись у Програмі, учасники Програми надають згоду на отримання комунікацій щодо Програми за контактними деталями такого учасника. Кожен учасник Програми має право в будь-який час відмовитися від отримання таких комунікацій, сповістивши про це Адміністратора Програми. Детальніше про опції сповіщення Адміністратора Програми про бажання відписатися від отримання комунікацій Ви можете дізнатися у «Політиці конфіденційності».

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

В цій Політиці конфіденційності (далі — «Політика») описується, яка особиста інформація учасників Програми підтримки пацієнтів з онкологічними захворюваннями, організованими Організаторами Програми, може збиратись, яким чином така інформація може використовуватись та основні принципи використання такої інформації. Організатором Програми є міжнародна фармацевтична компанія AstraZeneca (АстраЗенека), що на території України представлена ТОВ «АстраЗенека Україна», код ЄДРПОУ 37037434, зареєстрована за адресою: 01033, м. Київ, Вулиця Сім’ї Прахових, 54, 5 поверх.

Адміністратором Програми є ТОВ «Медікард», юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ 38199205, зареєстрована за адресою: 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Героїв, буд. 11Л, каб. 13. Адміністратор Програми виконує технічну та інформаційну підтримку Програми (зокрема, але не виключно, реєстрацію учасників Програми), а також здійснює збір, обробку та зберігання персональних даних, які збираються в рамках Програми. Адміністратор Програми є Володільцем персональних даних в рамках Програми і займається усіма питаннями, пов’язаними із такими персональними даними. Ця Політика може змінюватись. Вам буде повідомлено про будь-які зміни в умовах, якщо обов’язок повідомляти Вам про такі зміни встановлений законодавством. Ця Політика і всі питання, пов’язані із нею, регулюються правом України. Будь-які спори, які виникають у зв’язку із цією Політикою, вирішуються шляхом переговорів. Якщо переговори не були успішними, будь-які спори, які виникають у зв’язку із цією Політикою, вирішуються в судах України відповідно до застосованого процесуального законодавства України.

Що таке «персональні дані» та «обробка персональних даних»? Персональні дані — будь-яка інформація про Вас чи про осіб, яких Ви законно представляєте, яка дозволяє ідентифікувати Вас чи таких осіб. Обробка персональних даних — будь-які дії з персональними даними (в т. ч. їх збирання, використання, передача, зокрема і за кордон, видалення, знеособлення).

Які персональні дані обробляються в рамках Програми? Адміністратор Програми збирає та обробляє персональні дані учасників Програми та осіб, які звертаються до Адміністратора із запитами щодо Програми, — тобто ті дані, які Ви добровільно надаєте про себе або про особу, яку Ви законно представляєте, у зв’язку із реєстрацією у Програмі або у процесі участі у Програмі, або ж звертаючись до Адміністратора із питаннями щодо Програми.

До таких персональних даних відносяться: • Прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного телефону, електронна адреса та будь-які інші дані, які Ви добровільно надаєте. • Також, оскільки Програма поширюється лише на вичерпний перелік лікарських засобів, то у разі Вашої реєстрації у Програмі та у процесі Вашого користування Програмою Адміністратор Програми отримуватиме опосередковану інформацію про стан здоров’я Вас або особи, яку Ви законно представляєте. Така опосередкована інформація про стан здоров’я обмежується даними про покупки лікарських засобів за ваучером учасника Програми. У будь-якому випадку Адміністратор Програми не матиме доступу до інших конфіденційних даних стосовно стану здоров’я (наприклад, діагнозу, перебігу захворювання тощо), крім випадків, коли Ви самостійно та добровільно повідомляєте про такі дані (наприклад, в рамках окремого Вашого запиту). Реєструючись у Програмі або звертаючись до Адміністратора Програми з окремим запитом, Ви надаєте Адміністратору Програми свою однозначну згоду на обробку персональних даних, які Ви добровільно надаєте під час реєстрації чи у своєму зверненні, на умовах, прописаних у цій Політиці.

Про цілі збору та обробки даних осіб, яким такі дані можуть передаватися, свої права щодо наданих Вами персональних даних Ви можете дізнатись нижче у цій Політиці. Для чого Адміністратор Програми збирає та обробляє інформацію та персональні дані? Інформація та персональні дані про Вас чи осіб, яких Ви законно представляєте, збираються та обробляються Адміністратором Програми для повноцінної та ефективної реалізації Програми, в тому числі для:

• реєстрації Вас чи осіб, яких Ви законно представляєте, в якості учасника Програми;

• надання можливості учасникам Програми користування перевагами Програми, в тому числі для надання можливості отримання учасниками Програми знижок на лікарські засоби, що включені до Програми;

• надання учасникам Програми інформації стосовно Програми або змін у ній шляхом комунікацій за контактними деталями, наданими учасниками Програми;

• здійснення контролю за правомірним використанням ваучерів учасників Програми — зокрема для мінімізації ризиків використання ваучера учасника Програми із зловживаннями чи з шахрайськими цілями, чи з цілями введення в оману, чи з будь-якими іншими сумнівними або неправомірними цілями;

• надання відповіді на Ваші звернення. Інформація, яку Ви надаєте, не буде використовуватись в інших цілях без отримання від Вас окремої згоди на це.

Хто може мати доступ/ кому можуть передаватися персональні дані, надані Вами?

Володільцем персональних даних, що надаються фізичними особами у зв’язку із Програмою, є Адміністратор Програми. Разом з тим в деяких випадках для реалізації Програми у процеси, пов’язані з реалізацією Програми, можуть бути залучені інші компанії (наприклад, але не виключно, IT-провайдери, провайдери послуг із хостингу веб-сайта тощо). Зазначені особи можуть отримати доступ до персональних даних, наданих Вами, виключно в тому випадку, якщо це необхідно для виконання їх функцій в межах Програми, та у тій мірі, в якій це потрібно для виконання таких функцій. Ні в якому разі таким особам не буде надане право використовувати персональні дані, надані Вами, в будь-яких інших цілях, аніж виконання їх функцій в межах Програми.

Крім того, чинне законодавство зобов’язує Адміністратора Програми надавати інформацію про Вас чи осіб, яких Ви законно представляєте, у відповідь на законні і належним чином обґрунтовані запити судових, правоохоронних та інших державних органів. Ви погоджуєтеся, що Вас не треба повідомляти про кожну окрему передачу наданих Вами персональних даних чи надання доступу до таких даних зазначеним вище особам. Персональні дані також можуть передаватися новому Адміністратору Програми у випадку зміни адміністратора з будь-яких причин (див. нижче розділ «Зміна Володільця персональних даних»).

Передача персональних даних за кордон

У процесі та для цілей реалізації Програми надані Вами персональні дані можуть передаватися за кордон, в тому числі у країни або юрисдикції, які не забезпечують такий же рівень захисту персональних даних, як законодавство України. Наприклад, такі ситуації можуть мати місце, коли для цілей реалізації Програми залучаються іноземні підрядники. Проте, незалежно від юрисдикції, куди можуть передаватися персональні дані в рамках Програми, будуть застосовані всі розумні та можливі заходи для захисту таких даних та для забезпечення їх належної конфіденційності відповідно до положень цієї Політики. Це реалізується, зокрема, але не виключно, через ретельний вибір та перевірку потенційних контрагентів, включення відповідних положень у договори з такими контрагентами. Зміна Володільця персональних даних Якщо у майбутньому з будь-яких причин відбудеться зміна Володільця персональних даних (Адміністратора Програми), то Вам буде повідомлено про це будь-яким прийнятним способом: розміщенням відповідного оголошення на веб-сайті Програми або у будь-яких публічних джерелах та/або шляхом окремих прямих комунікацій з Вами. При цьому персональні дані, надані Вами, і надалі будуть оброблятися у відповідності до цієї Політики. Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних (див. більше у відповідь на питання «Чи можете Ви відкликати Вашу згоду на обробку персональних даних?»).

Як довго зберігаються надані Вами персональні дані?
Персональні дані, надані Вами, зберігаються протягом строку дії Програми. Ви погоджуєтесь з тим, що Адміністратор Програми не буде повідомляти Вас про будь-які зміни, видалення чи знищення таких персональних даних або обмеження доступу до них.
Які у Вас є права щодо наданих Вами персональних даних?
В будь-який час Ви можете:

• зв’язатися із Адміністратором Програми з будь-яких питань, які стосуються обробки персональних даних в рамках Програми або доступу до них,

• відкликати свою згоду на обробку персональних даних (див. більше у відповідь на питання «Чи можете Ви відкликати Вашу згоду на обробку персональних даних?»);

• звертатися за захистом своїх законних прав до органів державної влади;

• користуватись іншими правами згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Реєструючись у Програмі або надаючи дані в рамках окремого Вашого запиту, Ви підтверджуєте, що Ви ознайомилися і проінформовані про такі права.

Чи можете Ви відкликати Вашу згоду на обробку персональних даних?

Якщо Ви не бажаєте, щоб Ваші дані оброблялись, Ви можете в будь-який час відкликати свою згоду на обробку наданих Вами персональних даних. Для того щоб відкликати свою згоду на обробку, будь ласка, зверніться до Адміністратора Програми за контактами, вказаними вище у цій брошурі.

Звертаємо Вашу увагу, що відкликання згоди на обробку персональних даних унеможливлює подальшу участь у Програмі та використання ваучера учасника Програми/користування перевагами Програми. Таким чином, після отримання Адміністратором Програми звернення про відкликання згоди на обробку даних/вимоги про припинення обробки даних: (i) всі ваучери за усіма програмами підтримки пацієнтів з онкологічними захворюваннями, організованими Організатором Програми, зареєстровані на особу, яка відкликає свою згоду на обробку персональних даних, буде деактивовано (анульовано), ваучери учасника Програми будуть недоступними для користування; (ii) Адміністратор Програми припинить подальшу обробку Ваших даних; (ііі) для цілей документування і прозорого відображення операцій в Програмі Адміністратор буде зберігати Ваше повідомлення про відкликання та історію операцій за вказаним Вами аккаунтом протягом строку дії Програми; (іv) решта даних буде видалена в тій мірі, в якій це технічно можливо.

Обробка даних осіб, що не досягли 18 років.

Учасником Програми може стати кожна фізична особа, якій лікарем було призначено лікарський засіб, міжнародна непатентована назва якого включена у Програму, за умови досягнення фізичною особою 18 років та повної дієздатності такої особи.

Для фізичних осіб, які не досягли 18 років або не мають повної дієздатності, участь у Програмі можлива лише через їх законних представників.

Якщо Вам стало відомо про випадок виникнення побічної реакції або відсутності ефекту на будь-який з продуктів компанії АстраЗенека, будь ласка, повідомте про це в ТОВ «АстраЗенека Україна» по телефону: +38 (044) 391 52 82 (запросити відповідального за фармаконагляд) або ел. поштою: PatientSafety.Ukraine@astrazeneca.com.

А також, ви можете повідомити нам цю інформацію пройшовши за посиланням: https://aereporting.astrazeneca.com

Якщо у Вас виникли питання, пов'язані із застосуванням продуктів компанії АстраЗенека (запити науково-медичного характеру) будь ласка, зверніться за телефоном +38 (044) 391 52 82 (запросити відповідального за надання медичної інформації) або надішліть запит електронною поштою: Ukraine-Medinfo@astrazeneca.com UA-1331 Approved in July 2019