ФАРМАК НА ВАРТІ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

ЗА ПІДТРИМКИ АТ «ФАРМАК»

Офіційні Умови Програми «Фармак на варті Вашого здоров’я»

1. Мета та завдання Програми

Психічні захворювання (ПЗ) займають майже 1% від загальної захворюваності по даним ВОЗ. Нажаль, захворювання психічної сфери дуже часто стають хронічними і фінансовий тягар несуть самі пацієнти довгий проміжок часу. Відсутність лікування, несвоєчасне або неповноцінне лікування можуть призводити до серйозних ускладнень та навіть інвалідизації. Єдиний вихід - своєчасне призначення повноцінної терапії і дотримання пацієнтом повного курсу лікування, призначеного лікарем.

Серцево-судинні захворювання займають майже 25% від загальної захворюваності по даним ВОЗ. Ці захворювання викликають погіршення якості життя і тягнуть за собою значні фінансові витрати на лікування. Вони розвиваються поступово, проявляються раптовими перепадами артеріального тиску, головним болем. Атеросклероз — захворювання судин, яке супроводжується їх ущільненням і стенозуванням просвіту, розвитком в судинах ліпідно-фіброзних бляшок, які зменшують просвіт і обмежують кровоток до серця, головного мозку, нирок, нижніх кінцівок. При розриві атеросклеротичної бляшки в просвіті судини утворюється тромб, що веде до раптового припинення кровотока в життєво важливих органах і супроводжується розвитком інфарктом міокарда або інсульту, або гострої ішемії нижніх кінцівок. В той же час, тривале лікування для лікування серцево-судинних захворювань, відповідно до призначень лікаря, може принести бажаний ефект і дозволити Вам жити повноцінним життям.

Одним із базисних препаратів для лікування психічних захворювань є антипсихотичний препарат з діючою речовиною арипіпразол. Одним із базисних препаратів для лікування Артеріальної гіпертензії (АГ) є комбінація валсартану з амлодипіном, а для лікування порушень ліпідного обміну (ПЛО) – препарат розувастатину.

Якщо Ви страждаєте на ПЗ та лікар призначив Вам арипіпразол таблетки 10мг №30 або 15мг №30, або якщо Ви страждаєте на АГ або ПЛО і лікар Вам призначив комбінацію валсартана з амлодипіном, або препарат розувастатину - ця програма може бути дуже корисною та зручною для Вас. Завдяки Програмі «Фармак на варті Вашого здоров’я» Ви не тільки заощадите кошти на лікування, а ще й зможете легко слідувати всім сучасним терапевтичним рекомендаціям щодо тривалості лікування. Реєструючись у Програмі, а також використовуючи картку Учасника Програми, Ви погоджуєтесь дотримуватись всіх положень Програми, разом з усіма можливими наступними змінами, які будуть вноситись Організатором Програми. Якщо особа не погоджується з цією Програмою, така особа не може брати участь у Програмі.

2. Організатор Програми, територія та строки її проведення

2.1 Програма «Фармак на варті Вашого здоров’я» здійснюється за підтримки АТ «Фармак» (далі – Організатор Програми)

2.2 Програма діє на території України, в аптечних закладах, зазначених на сайті www.medicard.com.ua.

Інформацію стосовно аптечних закладів, які беруть участь у Програмі (надалі – аптеки - партнери), та знижок також можна дізнатися за телефоном гарячої лінії:

0 800-211-411 (безкоштовно з будь-якого телефонного номера на території України).

2.3 Строк дії Програми – з 1 травня 2020 року до 31 грудня 2020 року.

2.4 Інформаційно-технічний партнер Програми: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медікард Плюс» (далі – ТОВ «Медікард Плюс»).

3. Участь у Програмі

3.1 . Учасником Програми може стати будь-який пацієнт, який отримав рекомендацію лікаря щодо необхідності терапії препаратом арипіпразолу 10мг №30 або 15мг №30 , комбінацію валсартана та амлодипіну, препарат розувастатину та отримав спеціальну картку «Фармак на варті Вашого здоров’я»

3.1.1. Після активації картки за умови одномоментної покупки пацієнт зможе придбати препарати:

- Арипіпразол 10мг №30 або Арипіпразол 15мг №30 – перші дві упаковки зі знижкою 20% , а третю і наступні упаковки зі знижкою 10%

- Комбінацію валсартану та амлодипіну – перші дві упаковки зі знижкою 40%, а третю і наступні упаковки зі знижкою 15%.

- Препарат розувастатину – перші дві упаковки зі знижкою 30%, а третю і наступні упаковки зі знижкою 12%

3.2. Інформаційно-технічний партнер Програми проводить технічне підключення аптек - партнерів до Програми за умови, що аптечний заклад має постійний, безперебійний доступ до мережі Інтернет та має підписану відповідну додаткову угоду до Договору з одним або кількома дистриб’юторами про участь в Програмі.

4. Умови участі у Програмі

4.1. Кожен Учасник Програми у період дії Програми має право придбати арипіпразол 10мг №30 або арипіпразол 15мг №30 , або комбінацію валсартана та амлодипіну, або препарат розувастатину за умов, які вказані у пункті 3.1.1.

4.1.1. Пред’явлення Картки Учасника Програми у аптеці - партнері.

Картку Учасника Програми пацієнт отримує у лікаря при призначенні лікарем терапії препаратом арипіпразолу 10мг №30 або арипіпразол 15мг №30 , комбінації валсартана та амлодипіну, препарату розувастатину. Строк дії Картки Учасника Програми дорівнює строку дії Програми. У випадку втрати Картки Учасника Програми про це слід повідомляти інформаційно-технічного партнера Програми ТОВ «Медікард Плюс» за номером телефону Гарячої лінії 0 800-211-411. Картка учасника Програми призначена для особистого використання фізичними особами, яким призначена терапія препаратом арипіпразолу 10мг №30 або арипіпразол 15мг №30 , комбінації валсартана та амлодипіну, препарату розувастатину

4.2. Надання аптекою - партнером спеціальних умов згідно з пунктом 3.1.1. є обов’язковим, за умови дотримання Учасником п.4.1. Програми.

5. Інші умови

5.1. Приймаючи участь в Програмі, кожен Учасник та аптека - партнер тим самим підтверджують свою згоду на використання наданої інформації Організатором Програми з будь-якою метою методами, що не порушують чинне законодавство України.

5.2. Організатор Програми не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Умовах Програми, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Програми. Організатор Програми та/або інформаційно-технічний партнер Програми не несуть відповідальності за дії аптеки - партнера та/або за наявність лікарського засобу у аптечному закладі.

5.3. Організатор Програми, інформаційно-технічний партнер Програми за жодних умов не несуть відповідальність перед учасниками Програми за будь-які збитки, втрати, упущені можливості або вигоди, будь-які інші негативні наслідки, як прямі, так і непрямі, що виникли у зв’язку з:

Зупиненням, тимчасовим призупиненням, припиненням Програми, а так само будь-якими змінами у Програмі, її правилах та умовах;

Затримкою доступу або збоями/переривами у доступі до Програми (в тому числі, при використанні картки Учасника Програми), доступі до будь-яких сервісів чи ресурсів Програми;

Збоєм, дефектом, помилкою програмного забезпечення або технічної апаратури, що впливає на можливість використання Програми для будь-якого або усіх Учасників Програми;

Неможливістю відновити інформацію, що була втрачена або потенційно викривлена чи пошкоджена в результаті будь-яких технічних несправностей, обставин поза розумним контролем, неправомірних дій будь-яких третіх осіб;

Неправомірними діями будь-яких третіх Сторін, зокрема, але не обмежуючись: шахрайські дії, фальсифікація, тощо.

5.4. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення умов Програми, і / або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Організатором Програми відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.5. Всі Учасники, аптеки - партнери, беручи в ній участь, погоджуються з цими Умовами Програми та зобов'язуються дотримуватись і виконувати їх. Недотримання або порушення Умов Програми є підставою для технічного відключення аптеки - партнера від Програми. Офіційні умови Програми знаходяться за посиланням: https://medicard.com.ua/medicard/farmak/

5.6. Організатор Програми залишає за собою право змінювати строки та Умови Програми, про що окремо повідомляється на сайті інформаційно-технічного партнера Програми ТОВ «Медікард Плюс» www.medicard.com.ua.