КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ

«Комфортне життя» за підтримки Феррінг Україна

Офіційні Умови Програми «Комфортне життя» (надалі – Програма)

1. Мета та завдання Програми

Запальні захворювання кишечника (далі ЗЗК) – тяжкі хронічні захворювання, які можуть призвести до втрати працездатності пацієнта та навіть інвалідності. Два найбільш поширених захворювання серед ЗЗК – це Неспецифічний Виразковий Коліт та Хвороба Крона.

ЗЗК викликають погіршення не тільки фізичного стану, а і якості життя та тягнуть за собою значні фінансові витрати на лікування. Вони розвиваються поступово або гостро, мають різноманітні кишкові та позакишкові прояви. Відсутність лікування, несвоєчасне або неповноцінне лікування можуть призводити до серйозних ускладнень та навіть інвалідизації.

Єдиний вихід - своєчасне призначення повноцінної терапії і дотримання пацієнтом повного курсу лікування, призначеного лікарем. Одними з базисних препаратів для лікування ЗЗК є похідні 5- аміносаліцилової кислоти, а саме: месалазини.

Якщо Ви страждаете на ЗЗК, та лікар призначив Вам Пентасу у гранулах в дозуванні 2гр №60, ця програма може бути дуже корисною та зручною для Вас. Завдяки Програмі «Комфортне життя» Ви не тільки заощадите кошти на лікування, а ще й зможете легко слідувати всім сучасним терапевтичним рекомендаціям щодо тривалості лікування. Завдяки лікуванню Ви маєте реальний шанс досягнути ремісії захворювання та відчути комфортне життя. Реєструючись у Програмі, а також використовуючи картку Учасника Програми, Ви погоджуєтесь дотримуватись всіх положень Програми, разом з усіма можливими наступними змінами, які будуть вноситись Організатором Програми. Якщо особа не погоджується з цією Програмою, така особа не може брати участь у Програмі.

2. Організатор Програми, територія та строки її проведення

2.1 Програма«Комфортне життя» здійснюється за підтримки ТОВ «Феррінг Україна» (далі – Організатор Програми)

2.2 Програма діє на території України, в аптечних закладах, зазначених на сайті www.medicard.com.ua.

Інформацію стосовно аптечних закладів, які беруть участь у Програмі (надалі – аптеки - партнери), та знижок також можна дізнатися за телефоном гарячої лінії:

0-800-21-21-31 (безкоштовно з будь-якого телефонного номера на території України).

2.3 Строк дії Програми – з 9 грудня 2019 року до 30 травня 2020 року.

2.4 Інформаційно-технічний партнер Програми: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медікард» (далі – ТОВ «Медікард»).

3. Участь у Програмі

3.1 . Учасником Програми може стати будь-який пацієнт, який отримав рекомендацію лікаря щодо необхідності терапії Пентасою гранули 2гр №60 та отримав спеціальну картку «Комфортне життя»

3.1.1. Пентаса гранули містить 2гр месалазина в одному саше, в упаковці 60 саше (Надалі Пентаса)

3.1.2. Після активації картки за умови одномоментної покупки пацієнт зможе придбати препарати пакетом «ТРИ упаковки по ціні ДВОХ». Тобто, Ви отримуєте дві упаковки по повній вартості, третю - по спеціальній ціні - 1,07 грн з ПДВ.

3.2. Інформаційно-технічний партнер Програми проводить технічне підключення аптек - партнерів до Програми за умови, що аптечний заклад має постійний, безперебійний доступ до мережі Інтернет та має підписану відповідну додаткову угоду до Договору з одним або кількома дистриб’юторами про участь в Програмі.

4. Умови участі у Програмі

4.1. Кожен Учасник Програми у період дії Програми має право придбати пакет Пентаса за умов, які вказані у панкті 3.1.2, та не частіше ніж 1 раз у 3 місяці.

4.1.1. Пред’явлення Картки Учасника Програми у аптеці - партнері.

Картку Учасника Програми пацієнт отримує у лікаря при призначенні лікарем терапії Пентасою. Строк дії Картки Учасника Програми дорівнює строку дії Програми. У випадку втрати Картки Учасника Програми про це слід повідомляти інформаційно-технічного партнера Програми ТОВ «Медікард» за номером телефону Гарячої лінії 0-800-21-21-31. Картка учасника Програми призначена для особистого використання фізичними особами, яким призначена терапія Пентасою

4.2. Надання аптекою - партнером спеціальних умов згідно з пунктом 3.1.2. є обов’язковим, за умови дотримання Учасником п.4.1. Програми.

5. Інші умови

5.1. Приймаючи участь в Програмі, кожен Учасник та аптека - партнер тим самим підтверджують свою згоду на використання наданої інформації Організатором Програми з будь-якою метою методами, що не порушують чинне законодавство України.

5.2. Організатор Програми не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Умовах Програми, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Програми. Організатор Програми та/або інформаційно-технічний партнер Програми не несуть відповідальності за дії аптеки - партнера та/або за наявність лікарського засобу у аптечному закладі.

5.3. Організатор Програми, інформаційно-технічний партнер Програми за жодних умов не несуть відповідальність перед учасниками Програми за будь-які збитки, втрати, упущені можливості або вигоди, будь-які збитки, втрати, упущені можливості або вигоди, будь-які інші негативні наслідки, як прямі, так і непрямі, що виникли у зв’язку з:

Зупиненням, тимчасовим призупиненням, припиненням Програми, а так само будь-якими змінами у Програмі, її правилах та умовах;

Затримкою доступу або збоями/переривами у доступі до Програми (в тому числі, при використанні картки Учасника Програми), доступі до будь-яких сервісів чи ресурсів Програми;

Збоєм, дефектом, помилкою програмного забезпечення або технічної апаратури, що впливає на можливість використання Програми для будь-якого або усіх Учасників Програми;

Неможливістю відновити інформацію, що була втрачена або потенційно викривлена чи пошкоджена в результаті будь-яких технічних несправностей, обставин поза розумним контролем, неправомірних дій будь-яких третіх осіб;

Неправомірними діями будь-яких третіх Сторін, зокрема, але не обмежуючись: шахрайські дії, фальсифікація, тощо.

5.4. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення умов Програми, і / або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Організатором Програми відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.5. Всі Учасники, аптеки - партнери, беручи в ній участь, погоджуються з цими Умовами Програми та зобов'язуються дотримуватись і виконувати їх. Недотримання або порушення Умов Програми є підставою для технічного відключення аптеки - партнера від Програми. Офіційні умови Програми знаходяться за посиланням: https://medicard.com.ua/medicard/page/freedom_of_movement/.

5.6. Організатор Програми залишає за собою право змінювати строки та Умови Програми, про що окремо повідомляється на сайті інформаційно-технічного партнера Програми ТОВ «Медікард» www.medicard.com.ua.